Doel en Visie

Graag wil ik me even voor stellen: mijn naam is Rudy Coremans, geboren in 1968.


Sinds 2013 ben ik via yoga in de massagewereld terechtgekomen. Sinsdien heb ik al heel wat cursussen en opleidingen gevolgd.

Een massage is gewoon heerlijk en kan altijd "zomaar" worden gegeven omdat het fijn is. Daarnaast heeft een goede massage vele ondersteunende uitwerkingen. Juist daarom kan een massage ook heel goed met een specifieke bedoeling worden gegeven.

Vaak zijn mensen er zich niet (meer) bewust van dat zij voordurend te gespannen zijn. Ze zijn niet anders gewend dan dat hun lichaam wat stijf voelt en dat ze maagpijn of rugklachten hebben of moe opstaan. Ook koppelen mensen hun klachten vaak niet aan hun situatie en stress. Het bekendste effect van massage is de diepe ontspanning die het teweeg brengt. Niets is aangenamer dan een goede massage na een stressvolle dag. Massage zorgt voor zowel een lichamelijk als geestelijke ontspanning en is heerlijk om alle zorgen los te laten.

Massage is in principe voor iedereen geschikt, met of zonder klachten. Wanneer je echter van mij verwacht dat ik je volkomen zal genezen dan moet ik je teleurstellen. Ik ben geen arts of genezer.

Visie

De Droom werkt vanuit de grondbeginselen "betrokkenheid", "vertrouwen" en "respect". Door deze basishouding en met mijn vakkennis, werkervaring en persooonlijke ervaringen wil ik een positieve bijdrage leveren aan het welzijn en welbevinden van anderen. Massage kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren.

Tips

  • Eet niet te veel en te zwaar voor en na de massage

  • Neem voor de massage nog een douche of een bad

  • Plan geen drukke dingen na de massage

  • Drink veel water achteraf om afvalstoffen sneller te elimineren

  • Om optimaal te kunnen genieten, graag je gsm uit